ES PROJEKTAI

ES viesinimo zenklas

UAB Leoresta e. komercijos modelio diegimas

UAB Leoresta 2022-2023 metais pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ planuoja įgyvendinti projektą „UAB Leoresta e. komercijos modelio diegimas“ (projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1125), kurio pagrindinis tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurta nauja el. paslaugų užsakymo sistema / el. parduotuvė.

Sukūrus naują el. paslaugų užsakymo sistemą / el. parduotuvę UAB Leoresta klientai bendrovės teikiamas paslaugas galės savarankiškai užsisakyti nuotoliniu būdu per sukurtą naują el. paslaugų užsakymo sistemą / el. parduotuvę.

Bendra projekto vertė: 40 800,00 Eur
Europos Sąjungos lėšomis finansuojama dalis: 30 600,00 Eur
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto pradžia: 2022 m. vasario mėn.
Projekto pabaiga 2023 m. vasario mėn.